KULLANIM ŞARTLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR
  İşbu sözleşme Tc Kimlik 49723118432 Şahin Çalık (bundan sonra ŞÇ olarak anılacaktır.)İle “üye” veya “ziyaretçi” olarak atelier-resine.com (bundan sonra site olarak anılacaktır) Adlı internet sitesi/mobil uygulamasını kullananlar arasındadır.

  atelier-resine’in tüm hakları ve yürütülmesi sorumluluğu ŞÇ’ e aittir. İşbu sözleşmede ŞÇ, üye ve ziyaretçi ayrı ayrı taraf, birlikte taraflar şeklinde anılacaktır.

  2. AMAÇ ve KONU
  İşbu Sözleşme ile ŞÇ’ in sahip olduğu atelier-resine.com adlı internet sitesi veya bunu mobil uygulamasının üye veya ziyaretçi tarafından kullanım şartları belirlenmektedir.

  İşbu sözleşme kabul edilmeden site veya bunun mobil uygulamasının kullanılması mümkün bulunmamaktadır. İşbu sözleşmenin üye veya ziyaretçi tarafından kabulü ile, üye veya ziyaretçiler site veya mobil uygulamanın şartları/kuralları ile sözleşme hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt edilmiş olurlar.

  3. TANIMLAR (Tanımlar aşağıda belirtilenler dışında aynıdır)
  Üye: İşbu sözleşmeyi onaylayarak ve kişisel bilgilerini vermek suretiyle siteye veya mobil uygulamaya kayıt olan kullanıcılar.

  Ziyaretçi: işbu sözleşmeyi onaylamakla birlikte siteye veya mobil uygulamaya üye olmayan ama site hizmetlerinden sınırlı biçimde yararlanan kişiler.

  Haklar: Fikri mülkiyet hakları ile sınai mülkiyet haklarının tümü.

  4. TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  4.1-Üye ve Ziyaretçiler, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını ve sözleşmede belirtilen ve site veya mobil uygulamaya ilişkin bu sözleşmede yer alan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini beyan ve taahhüt ederler.

  4.2-Üye ve Ziyaretçiler, ŞÇ tarafından site veya mobil uygulamada sunulan hizmeti hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, yasalara aykırı bir şekilde kullanamaz, almakta olduğu hizmetleri 3. Şahısların/kurum veya kuruluşların kullanımına sunamaz, kiralama, satışa arz etme gibi ticari faaliyetlere konu edemez. Ayrıca üye ve ziyaretçiler başkalarının hizmetlerini kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlemlerde bulunamaz.

  4.3- Site/mobil uygulama üyeliği, kişiye özeldir. Üye, üyeliğini başkasına ödünç veremez, devredemez. Bu durumda oluşabilecek olan uyuşmazlıklardan ve taleplerden ŞÇ veya atelier-resine.com sorumlu değildir.

  4.4- Ziyaretçi ve/veya Üye, siteye üye olurken belirlediği kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğini sağlamanın kendi sorumluluğu altında olduğunu, gereken önlemleri almayı, diğer üyelerin üyelik hesaplarını, kullanıcı adlarını, şifrelerini kullanmamayı, verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve kendilerine ait şifreleri başkalarıyla paylaşmamayı, aksi halde bundan doğacak hukuki ve cezai sorumlulukların kendisine ait olacağını; üye hesaplarının yetkisi olmayanlar tarafından kullanıldığını veya şifrelerinin başkalarının eline geçtiğini öğrendiklerinde bu durumu derhal siteye bildirmeyi; ŞÇ veya atelier-resine.com’in üyelerin şifrelerinin, üyelik hesaplarının, kullanıcı hesaplarının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder. Ayrıca üye seçtiği şifre ile ilgili doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul eder.

  4.5- Üye veya ziyaretçi, atelier-resine.com üzerinden verilen hizmetlerden faydalanan diğer üye veya ziyaretçileri yazılımlarına, kişisel verilerine, veya diğer bilgilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve/veya bunları kullanmamayı, üçüncü kişi ve kuruluşların kullanımına sunmamayı kabul eder.

  4.6- Üye veya Ziyaretçi, kendisi ile ilgili vereceği bilgilerin doğru olduğunu, verdiği bilgilerin değişmesi durumunda ilk fırsatta ve kanunen bir süre öngörüşmüş ise süresi içerisinde bu bilgileri güncelleyeceğini, kendisi tarafından yayınlanacak tüm görüş, düşünce, ifade ve resimlerin ŞÇ veya atelier-resine.com ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve bunların sadece kendisini bağlayacağını beyan, kabul ve garanti eder.

  4.7- Üye veya Ziyaretçi, atelier-resine.com'i ticari tanıtım alanı olarak kullanamaz, burada ürün veya hizmet tanıtımı ya da satışı yapma veya diğer kullanıcıları satış kanallarına yönlendirme girişiminde bulunamaz. Sitenin bu amaçlarla kullandığını tespit etmesi halinde ŞÇ’in Üyelerin Üyeliklerine son verme ve/veya içeriklerini yayından kaldırma hakkına saklıdır.

  4.8- Üye veya ziyaretçi, konusu suç olan mesajlar, zincir posta, virüs, solucan vs. gibi zararlı yazılımlar ile üçüncü şahıslara zarar verebilecek başkaca herhangi bir içeriği dağıtmayacağını: diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/ya bilgiler göndermemeyi veya bir yöntem kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

  4.9- ŞÇ ’e ait atelier-resine.com web sitesi, mobil uygulamasında yer alan atelier-resine.com veya ŞÇ logosu ve ismi ile bu platformlardaki içeriklerin tüm hakları ŞÇ’e aittir. Üye veya ziyaretçi, bu platformlarından birisinin veya tümünün içindekileri (logo isim dahil her türlü içerik) kısmen veya tamamen kopyalamaz, çoğaltamaz, değiştiremez ya da ŞÇ’in yazılı izni herhangi bir yöntem kullanamaz.

  4.10- ŞÇ ve atelier-resine.com'in site içerisinde sunulan (üye veya ziyaretçilerin gönderdiği içerikler dahil) bilgi ve içerikleri değiştirme ve kaldırma hakkı her zaman saklıdır. Üye veya ziyaretçi bu durum nedeniyle herhangi bir hak veya itiraz ile tazminat talep etmeyeceğini kabul eder.

  4.11- ŞÇ ve atelier-resine.comüyelerinin (tek tek, gruplar halinde veya tamamının) üyeliğini ve faaliyetlerini dilediği ölçüde ve önceden haber vermeksizin kısıtlayabilir veya kaldırabilir.

  4.12- ŞÇ ve atelier-resine.com bu sözleşmesinin koşullarında, atelier-resine.com alan adlı internet sitesinde ve bu internet sitesinin içeriğinde ya da diğer Platformlarda sunduğu hizmetlerde dilediği zaman tek taraflı olarak değişiklik, ayarlama ve güncelleme yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, ayarlamalar ve güncellemeler ilgili Platformda yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır. Kullanıcılar atelier-resine.com alan adı altında yayın yapan internet sitesine her yeni girişlerinde veya ilgili Platformu her kullanımlarında, güncellenmiş değiştirilmiş ayarlanmış maddeleri kabul etmiş sayılmaktadırlar.

  4.13- atelier-resine.com ileride ücretli hizmetler sunabilir. Bu durumda Üye arzu ederse ödeme yaparak bu hizmetlerden faydalanabilecektir. Ücretli hizmetler sunulması halinde, ilgili hizmetlere ait koşullar işbu sözleşmeye eklenecektir ve satış sürecinde Üye"nin onayına sunulacaktır.

  4.14- Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için, beyan ettikleri posta ve e-posta adreslerini, yasal ikametgâh olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa dahi tebliğ edilmiş kabul edilecektir.

  4.15- Üye'nin, şifresini unutması durumunda, mevcut şifresi sistemde kayıtlı e-posta/e-mail adresine gönderilecektir. Güvenlik nedeniyle, şifre Üye"nin kayıtlı e-posta adresi dışında başka bir adrese bildirilmez.

  4.16- Sitenin birçok yerinden başka sitelere link verilebilir. atelier-resine.comhiçbir şekilde link verdiği hatta tavsiye ettiği sitelerin bilgi kullanımı, güvenlik ve gizlilik ilkelerinden ve içeriğinden sorumlu değildir.

  4.17- Teknik aksaklıklar sebebiyle hizmetin verilememesi durumunda atelier-resine.com aksaklığın giderilmesi için elinden gelen tüm çabayı sarf edecektir. Üyenin kendi koşullarındaki teknik aksaklıkları yüzünden kaynaklanan veya deprem, sel vb. doğal afetler sonucu meydana gelebilecek aksaklıklardan atelier-resine.com sorumlu tutulamaz.

  4.18- Üye hazırladığı içeriği, e-posta, sitedeki formlar veya ilgili alanlar aracılığı ile atelier-resine.com'e gönderdiği andan itibaren tüm fikri mülkiyet hakları ve kullanım haklarını (yayımlama, işleme ve çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, üçüncü kişilere devir ve temlik hakları dâhil olmak üzere 5846 sayılı ve 5.12.1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda sayılan tüm mali haklar ile manevi hakları) atelier-resine.comdevretmiş sayılır. atelier-resine.com bu içerikleri her türlü kitap, dergi vb. basılı yayınlarda, e-kitap, mobil aplikasyon, web sitesi vb. dijital ve elektronik ortamlarda, televizyon yayınlarında kullanabilir. Üye bundan dolayı hiçbir hak iddia edemez. Üye gönderdiği içeriğin kendi isteğiyle yayından kaldırılamayacağını kabul eder.

  4.19- Üye olurken verilen e-posta adresinin üyeye ait ve aktif bir e-posta adresi olma zorunluluğu vardır. Üyelikle ilgili tüm yazışmalarda sisteme Üye olurken verilen e-posta adresi esas alınır ve bu adres kullanılır. atelier-resine.com verilen e-postanın doğruluğuna inanır ve buna göre davranır. Yanlış ve yalan beyan edilen e-postalardan oluşabilecek hatalardan ve sorunlardan atelier-resine.comsorumlu değildir.

  4.20- İçeriğin bir kısmı veya tamamı, Üye tarafından, herhangi bir nedenle, atelier-resine.com önceden açık yazılı izni olmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yüklenemez, geliştirilemez, herhangi başka bir şekilde oluşturulamaz, pazarlanamaz, satılamaz. İçerik"in, herhangi bir amaçla, atelier-resine.com"nin önceden açık yazılı izni olmaksızın Üye tarafından kullanılması veya kullandırılması yasaktır. Üye, İçeriği kopyalayarak veya başka şekilde kişisel ve genel kullanıma açık internet sayfalarında veya diğer Sanal Ortamlar"da veya başkaca bir ortamda (tv, kitap, dergi vb.) kullanma, yayınlama, satma ve/veya pazarlama hakkına kesinlikle sahip değildir.

  4.21- İnteraktif servisleri vasıtasıyla kullanıcılar tarafından sağlanan grafik ve içeriklerden atelier-resine.com hiçbir şekilde sorumlu değildir.

  4.22- atelier-resine.comdeğişik sebeplerle link verdiği, tanıtımını veya reklamını yaptığı sitelerin içeriğinden ve/veya bu sitelerin sahibi gerçek kişi veya tüzel kişilerin sağladığı hizmetlerden, veya sattığı ürünlerden sorumlu değildir.

  4.23- Üye, üyelikten ayrılmaları veya Üyeliğin ŞÇ veya atelier-resine.com tarafından sonlandırılması durumunda ŞÇ veya atelier-resine.com'den herhangi bir hak talep edemez.

  4.24- Kullanıcı, ister üye olsun isterse de sadece ziyaretçi olsun, işbu sözleşmedeki herhangi bir yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle:

 • Kendisinin bir zarara uğraması durumunda, bu zarari ŞÇ veya atelier-resine.com'den talep etme hakkı bulunmadığını, bu amaçla ŞÇ veya atelier-resine.com'i sorumlu tutamayacağını,

 • İhlali nedeniyle üçüncü bir kişinin zarara uğraması durumunda bu zararı derhal ve defaten gidereceğini, gidermemesi nedeniyle ŞÇ veya atelier-resine.com tarafından karşılanacak zararın ödendiği tarihten itibaren tüm yasal faizleri ve diğer ferileri ile birlikte kendisine rücu edilmesini,

 • İhlal nedeniyle ŞÇ veya atelier-resine.com'in adli veya idari para cezası ödemesine neden olduğu takdirde, bu para cezasını fiili ödeme tarihinden itibaren tüm yasal faizleri ve diğer ferileri ile birlikte kendisine rücu edilmesini,

 • İhlali nedeniyle ŞÇ veya atelier-resine.com'in doğrudan veya dolaylı olarak bir zarara uğraması durumunda, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili zararı tüm yasal faiz ve ferileri ile birlikte ŞÇ ve atelier-resine.com'e defaten ödeyeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

5- FESİH VE DEĞİŞİKLİKLER
ŞÇ veya atelier-resine.com ile üye veya ziyaretçi bu sözleşmeyi dilediği zaman tek taraflı fesih hakkına sahiptir. Üye veya ziyaretçi ŞÇv eya atelier-resine.com tarafından işbu sözleşme hükümleri uyarınca verilecek hizmeti kullanmaya başladığı tarihten itibaren, sözleşmede belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, ŞÇ veya atelier-resine.com ve/veya üçüncü kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal ve defaten tazmin etmeyi ve ŞÇ veya atelier-resine.com tarafından üyenin üyeliğinin iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebileceğini kabul ve taahhüt eder.

6- İHTİLAF
İşbu sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olup, bu kanunlara göre çözümlenecek ve İstanbul Mahkemeleri ile icra daireleri görev ve yetkili olacaktır.

7- EKLER
Güvenlik ve Gizlilik Sözleşmesi ile Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin Aydınlatma Metni işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olup, üye veya ziyaretçinin bu sözleşmesi kabulü ile birlikte, Güvenlik ve Gizlilik Sözleşmesi ile Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin Aydınlatma Metni de kabul edilmiş sayılacaktır.

8- YÜRÜRLÜK
Üye veya ziyaretçi, bu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder. İşbu sözleşme kabul edildiği anda akdedilmiş ve karşılıklı ve süresiz olarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşme üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

 

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR
İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

‘ALICI’; (sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)
AD- SOYAD:
ADRES: 

‘SATICI’; (sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır)
AD- SOYAD: Tc Kimlik 49723118432 Şahin Çalık
ADRES: Şenlikköy Mahallesi Konaklı Sokak No:9 Bakırköy/İstanbul

İşbu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2. TANIMLAR
İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE: SATICI’ya ait internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

3. KONU
İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4. SATICI BİLGİLERİ
Unvanı: Şahin Çalık
Adres: Şenlikköy Mahallesi Konaklı Sokak No:9 Bakırköy/İstanbul
Telefon: 05363968643
E-posta: merhaba@atelier-resine.com

5. ALICI BİLGİLERİ
Teslim Edilecek Kişi:
Teslimat Adresi:
Telefon:
Faks:
E-posta / Kullanıcı Adı:

6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ
Ad / Soyad / Unvan:
Adres:
Telefon:
Faks:
E-posta / Kullanıcı Adı:

7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ
7.1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

Ürün Açıklaması Adet   Birim Fiyatı Ara Toplam (KDV Dahil)
Kargo Tutarı:
Toplam :
Ödeme Şekli ve Planı:
Teslimat Adresi:
Teslim Edilecek Kişi:
Fatura Adresi:
Sipariş Tarihi:
Teslimat Tarihi:
Teslim şekli:

7.4. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

8. FATURA BİLGİLERİ
Ad / Soyad / Unvan:
Adres:
Telefon:
Faks:
E-posta / Kullanıcı Adı:
Fatura Teslim : Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

9. GENEL HÜKÜMLER
9.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dahil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’ nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

9.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dahilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

9.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve def’aten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.9. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

9.10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

9.11. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

9.12. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve def’aten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

9.13. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

9.14. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

9.15. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

9.16. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

10. CAYMA HAKKI
10.1. ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

10.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

a) kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

b)İade formu,

c)İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d)SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

e) ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkansızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

f)Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

11- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

12- TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüte düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüte düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

13. YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dahilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

a)6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği değeri 2.000,00 (iki bin) TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,

b)Değeri 3.000,00(üç bin)TL’ nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,

c)Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise değeri 2.000,00 (iki bin) TL ile 3.000,00(üç bin)TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmaktadır.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

14.YÜRÜRLÜK
ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

SATICI: Tc Kimlik : 49723118432 Şahin Çalık


ALICI:

TARİH: